Usługi wdrożeniowe systemów callcenter i urządzeń telefonii IP

Analiza potrzeb Klientów jest podstawą poprawnego zaprojektowania systemu telekomunikacyjnego i późniejszego jego wdrożenia i eksploatacji.  Etap wdrożenia nowego systemu telekomunikacyjnego w firmie ma zasadnicze znaczenie dla efektywnego jego wykorzystywania w realizowanych procesach biznesowych. Poprawne skonfigurowanie wszystkich elementów systemu wraz z przekazaniem wiedzy w zakresie jego użytkowania, to podstawowe czynności całego procesu wdrożenia systemu . Staramy się aby proces ten przebiegał sprawnie i nie miał negatywnego wpływu na bieżące funkcjonowanie firmy. Stąd też zasadnicze prace wdrożeniowe wykonujemy w dni wolne od pracy jak i również w godzinach popołudniowych czy nocnych.  Ocena kosztów związanych z wdrożeniem systemu telekomunikacyjnego wynika z jego złożoności oraz wielkości i niejednokrotnie stanowi istotny element kosztowy w całym procesie inwestycyjnym związanym z wyposażeniem firmy w środki łączności telefonicznej.

 Dla Klientów korzystających z naszych Usług Operatorskich telefonii stacjonarnej VoIP, proponujemy nieodpłatne wykonanie prac wdrożeniowych urządzeń abonenckich telefonii IP – aparatów telefonicznych, bramek VoIP, stacji bazowych IP DECT.