Usługi serwisu urządzeń telekomunikacyjnych

 

Systemy telekomunikacyjne w tym systemy call/contact center oparte o abonenckie centrale telefoniczne IPPBX to dzisiaj niejednokrotnie złożona infrastruktura teleinformatyczna wymagająca specjalistycznej wiedzy z obszaru telekomutacji i informatyki . Utrzymanie w sprawności działania wszystkich elementów takiego systemu, począwszy od telefonicznych aparatów klasy IP , sieci teleinformatycznej, abonenckiej centrali telefonicznej IPPBX a kończąc na łączach do sieci Operatorów dostarczających usługi telefonii stacjonarnej VoIP , wymaga stałego bądź doraźnego serwisu technicznego.

Firma CETEKOM Sp. z o.o. świadczy usługi serwisu technicznego systemów telekomunikacyjnych na warunkach każdorazowo uzgadnianych z Klientem. Warunki te uwzględniają wymagany zakres świadczonego serwisu w odniesieniu do konkretnych elementów systemu jak i również w odniesieniu do wymaganego stopnia bezprzerwowej pracy systemu, określonego wskaźnikiem SLA.

Z powyższych ustaleń wynika wysokość kosztów serwisu systemu telekomunikacyjnego.

Serwisem utrzymaniowym obejmujemy systemy oparte o urządzenia telekomunikacyjne takich producentów jak :

  • AASTRA ( MATRACOM 6500 ; NeXpan )

  • Gigaset

  • Panasonic

  • Platan

a także o oprogramowania - call/contact center ( CETEKOM CC) i central telefonicznych ( CETEKOM IPPBX; TRIXBOX) .

Umowy Partnerskie jakie posiadamy z firmami Gigaset i Platan zapewniają nam stały dostęp do wiedzy o produktach tych firm i pozwalają w profesjonalny sposób świadczyć usługi związane z dystrybucją i utrzymaniem serwisowym wdrażanych przez nas urządzeń.