Rozwiązania Lista

Biuro Obsługi Klienta

Popularyzacja rozwiązań telekomunikacyjnych i informatycznych przyczyniła się do upowszechnienia telefonicznej obsługi klientów. Biura Obsługi Klienta funkcjonujące w oparciu o rozwiązania telefoniczne jeszcze do niedawna były domeną dużych firm, korporacji oraz banków. Obecnie niskie koszty systemów telekomunikacyjnych wykorzystywanych w BOK, przyczyniły się do wdrożenia telefonicznej obsługi klienta także w mikro przedsiębiorstwach.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania systemów do obsługi telefonicznych Biur Obsługi Klienta - niezależnie od branży, wielkości przedsiębiorstwa lub instytucji. Podstawowymi zaletami oferowanych przez nas systemów są:

 • Wysoka funkcjonalność

 • Niskie koszty wdrożenia

 • Nieograniczona skalowalność

 • Niezawodność

 • Intuicyjna administracja i konfiguracja

W celu zbudowania profesjonalnego systemu dla BOK, można skorzystać z następujących modułów oferowanych przez naszą firmę:

 • Centrala telefoniczna CETEKOM IPPBX – zapewnia obsługę połączeń telefonicznych przychodzących i wychodzących. Jej główne zalety to:

  • intuicyjna, okienkowa aplikacja konfiguracyjna pozwalająca na kompletną

   konfigurację wszystkich elementów centrali telefonicznej

  • centralne zarządzanie całą infrastrukturą

  • duża wydajność

 • Moduł IVR (Interactive Voice Response), czyli menu obsługi głosowej – zapewnia automatyczną, głosową obsługę klienta. Jest to moduł zintegrowany z centralą CETEKOM IPPBX. Charakterystyczne cechy tego rozwiązania to:

  • graficzny edytor menu IVR

  • dowolna liczba rozgałęzień – struktury wielopoziomowe

  • wsparcie dla wielojęzykowości

  • obsługa nagrań głosowych dowolnej długości

  • zaawansowane warunki czasowe

  • możliwość integracji z syntezatorem mowy, w szczególności z IVONA

  • możliwość integracji z bazami danych klientów, co daje możliwość:

   • uwierzytelnianie kodem autoryzacyjnym

   • wprowadzanie i weryfikacja unikatowych kodów klienta – przekazywanie kodu klienta do konsultanta w celu szybszego odnalezienia jego karty w systemie zarządzania kontaktami

   • funkcjonalności pre-paid – np. naliczanie kosztów konsultacji telefonicznych

   • automatyczne sprawdzanie stanu konta

 • Moduł ACD (Automatic Call Distribution) obsługujący dystrybucję połączeń do konsultantów wg określonej strategii i innych parametrów. Jest to moduł zintegrowany z CETEKOM PBX

 • Moduł monitorowania – zapewnia ciągły podgląd pracy BOK w czasie rzeczywistym. Jest to moduł wbudowany do aplikacji CETEKOM Contact Center. Główne zalety tego modułu to:

  • graficzna prezentacja bieżących statystyk związanych z pracą BOK

  • bieżący status połączeń telefonicznych w kolejkach i IVR

  • bieżący status konsultantów w kolejkach

  • zarządzanie połączeniami telefonicznymi w trybie on-line

  • zarządzanie konsultantami w trybie on-line

 • Moduł raportowania – umożliwia tworzenie dowolnych raportów z działania BOK. Do dyspozycji klientów kreator raportów pozwalający na tworzenie raportów o dowolnej zawartości i prezentujących dowolne dane Jest to moduł zintegrowany z aplikacją CETEKOM Contact Center.

 • Panel konsultanta – pozwala na zwiększenie efektywności pracy konsultantów, poprawną obsługę klientów i jej zautomatyzowanie w jednym oknie roboczym. Jest to jeden z modułów aplikacji CETEKOM Contact Center, zawierający następujące pozycje:

  • Karta kontaktu / klienta

  • Historia kontaktów

  • Notatki z rozmów

  • Ankiety

  • Skrypty rozmów

  • Dedykowane formatki pod integrację z zewnętrznym systemem informatycznym (np. oferty, zamówienia, zlecenia)

  • Terminarz

  • Zarządzanie dostępnością w kampanii

Biura Obsługi Klienta bardzo często muszą działać niezawodnie w trybie 24/7. Dlatego, oprócz sprzedaży oprogramowania, sprzętu i usługi wdrożenia, zapewniamy wsparcie serwisowe całego systemu, zabezpieczając tym samym ciągłość realizacji usług przez naszych klientów.